“Motsatta könet”

Jag tänkte idag på hur vedervärdigt begreppet “motsatta könet” är.

Förutom det basic att kön är inte så enkelt som det binära valet man/kvinna, så uttrycker “motsatt” att det finns en konflikt. En kvinna är motsatt, tvärtom en man. En anti-man. Fräscht, verkligen.

Leave a Reply