2015-06-02 08:20

Tåget sent till Farsta Strand, sen långsamt in mot T-centralen

Försening: 10 minuter