2015-04-27 08:40

Växelfel vid Stockholm södra. Halvtimmestrafik på vissa avgångar, alla extratåg inställda. Senare idag ställs all trafik in mellan Stockholm C och Stockholm södra – om det är relaterat vet bara SL.

Försening: 25 minuter

2015-04-23 08:37

Spårledningsfel i Årstaberg ger tågköer. Satt mellan Årstaberg och Stockholm södra i ungefär 10 minuter, sen rullade vi långsamt vidare.

Försening: 15 minuter.

2015-04-16 17:00

Tågköer efter tidigare signalfel. Snigelfart mellan Solna och Stockholm södra.

Kvällen fortsatte sedan med inställda turer på sträckorna Södertälje-Märsta och Älvsjö-Uppsala.

2015-04-13 07:17

Stora störningar i tågtrafiken i Stockholmsregionen

2015-04-13 05:37
Viktig trafikinformation. Stockholm C – Stocholm Södra: Störningar i tågtrafiken under förmiddagen på grund av kraftiga signalfel vid Stockholm Södra och ett försenat banarbete Spånga-Jakobsberg. Detta berör samtliga trafikeringsbara spår på Stockholm Södra, såväl fjärrtåg som pendeltåg berörs av signalfelen.

 

Pendeltåg: 30-minuterstrafik mellan Älvsjö-Stockholm C samt förseningar och oregelbunden trafik för samtliga pendeltågslinjer pga omfattande signalfel. Vi hänvisar till alternativa resvägar på sträckan Älvsjö-Stockholm C. Vi beräknar att det kommer vara störningar i pendeltågstrafiken fram till natt mot onsdag.