2015-04-13 07:17

Stora störningar i tågtrafiken i Stockholmsregionen

2015-04-13 05:37
Viktig trafikinformation. Stockholm C – Stocholm Södra: Störningar i tågtrafiken under förmiddagen på grund av kraftiga signalfel vid Stockholm Södra och ett försenat banarbete Spånga-Jakobsberg. Detta berör samtliga trafikeringsbara spår på Stockholm Södra, såväl fjärrtåg som pendeltåg berörs av signalfelen.

 

Pendeltåg: 30-minuterstrafik mellan Älvsjö-Stockholm C samt förseningar och oregelbunden trafik för samtliga pendeltågslinjer pga omfattande signalfel. Vi hänvisar till alternativa resvägar på sträckan Älvsjö-Stockholm C. Vi beräknar att det kommer vara störningar i pendeltågstrafiken fram till natt mot onsdag.