2016-11-03 08:30

Signalfel norr om Stockholm Södra.

Kom så långt som till Årstaberg, där tåget stannade med odefinierad ETA. Jag tog tvärbanan till Liljeholmen och tunnelbanan därifrån.

Försening: 25 minuter

2015-04-27 08:40

Växelfel vid Stockholm södra. Halvtimmestrafik på vissa avgångar, alla extratåg inställda. Senare idag ställs all trafik in mellan Stockholm C och Stockholm södra – om det är relaterat vet bara SL.

Försening: 25 minuter